ENG

Oferujemy do sprzedaży wysokiej jakości materiał siewny w stopniu elitarny i kwalifikowany konopi przemysłowych odmian Białobrzeskie, Tygra, Henola i Rajan.

Nasze odmiany stanowią odpowiedź na obecne potrzeby rynku. Nasze hity sprzedaży: Henola - do 2,6 tony ziarna z ha. Białobrzeskie wysoka jakość włókna, duża biomasa słomy
i ziarna.

W ramach Programu Konopnego oferujemy rolnikom możliwość uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne w oparciu o zawartą z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich  PIB umowę kontraktacyjną.

Zapewniamy:

Wysokiej jakości nasiona odmian należących do IWNiRZ PIB,

Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych,

Wsparcie agrotechniczne w całym okresie uprawy,

Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNiRZ PIB,

Zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen,

Wysoką rentowność,

Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń i spotkań indywidualnych.

 

Posiadamy w ofercie cztery odmiany - Białobrzeskie, Tygra, Henola i Rajan. Wszystkie cztery odmiany zostały wyhodowane w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB.

Białobrzeskie

Henola

ZIARNO

SŁOMA

PAŹDZIERZ

WŁÓKNO

CBD

ZIARNO

SŁOMA

PAŹDZIERZ

WŁÓKNO

CBD

ZIARNO

SŁOMA

PAŹDZIERZ

WŁÓKNO

CBD

ZIARNO

SŁOMA

PAŹDZIERZ

WŁÓKNO

CBD

e-mail: biuro@programkonopny.pl