Konopie włókniste odmiana Białobrzeskie remedium na tereny poprzemysłowe.

 

Konopie włókniste mają wiele interesujących zastosowań. Są obecne m.in. w sektorze spożywczym kosmetycznym, włókienniczym, budowlanym, energetycznym oraz biokompozytowym. Obecnie mając na uwadze aspekty środowiskowe zwrócono uwagę na ich nową funkcję jako remedium w procesie rekultywacji terenów poprzemysłowych. W odpowiedzi na tę stosunkowo „świeżą” potrzebę pojawia się 90-letnie doświadczenie i potencjał Poznańskiego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB. To właśnie ta jednostka w latach 2012-2018 zrealizowała projekt pt. „Nowa technologia rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych - EKOHEMPKON z udziałem instrumentu finansowego LIFE+ Unii Europejskiej oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Projekt EKOHEMPKON

 

 

 

Miejscem realizacji projektu były tereny pogórnicze Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w gminie Kazimierz Biskupi, województwo wielkopolskie. Głównym celem projektu była rolnicza rekultywacja terenów po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz stworzenie modelowej metody rekultywacji terenów poprzemysłowych. Rekultywacja prowadzona była na obszarze 25 ha i polegała na uprawie w płodozmianie dwóch roślin tj. konopi włóknistych odmiany Białobrzeskie, dających dużą masę słomy (około 10-12 t biomasy na powierzchni 1 hektara) oraz lucerny siewnej, cechującej się zdolnością wiązania wolnego azotu. Całość wytworzonej masy organicznej trafiała do gleby poprzez coroczne koszenie i przyoranie uprawianych roślin. Powstający układ kompozytu biologicznego stymulował odtwarzanie warstwy próchniczej, zwiększał zasobność w składniki pokarmowe, poprawiał stosunki wodno – powietrzne oraz stwarzał warunki do namnażania się mikroorganizmów glebowych bez których obecności gleba nie może być urodzajna.
 

W projekcie założono i osiągnięto następujące cele:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zalety konopi włóknistych odmiany Białobrzeskie
wykorzystywanych w rekultywacji gleb w projekcie EKOHEMPKON:

 

Historia i zastosowanie odmiany konopi włóknistych Białobrzeskie

 

Odmiana konopi włóknistych Białobrzeskie to polska odmiana należąca do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Włóknistych - Państwowy Instytut Badawczy. Została zarejestrowana i jest uprawiana od 1968 r.  Charakteryzuje się dużą biomasą. Od momentu rejestracji Białobrzeskie były uprawiane głównie na cele włókiennicze ze względu na wysokość rośliny oraz wysoko cenione parametry pozyskiwanego włókna. Cenionym surowcem były również paździerze chodź w tym przypadku ich zastosowanie ewaluuje aż do dziś. Pierwotnie niezbyt doceniane, wykorzystywane do produkcji płyt paździerzowych obecnie stanowią główny komponent tzw. betonu konopnego, który obecnie fascynuje i znajduje wielu entuzjastów wśród przedstawicieli sektora budownictwa ekologicznego.Paździerze konopne odmiany Białobrzeskie to obecnie poszukiwany produkt wykorzystywany w formie ściółki dla koni oraz surowiec do produkcji kompozytów. Białobrzeskie, szczególnie we wschodnich rejonach Polski zaskakują wysokością (niektóre osobniki dorastają do prawie 6 metrów), co może stanowić wyzwanie przy zbiorze. Instytut dysponuje różnego typu maszynami i wspiera w tym zakresie polskich rolników. Ta instytutowa odmiana bardzo dobrze sobie radzi w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Wykształca głęboki, palowy system korzeniowy, dzięki temu lepiej znosi suszę czerpiąc wodę z głębszych partii gleby.Białobrzeskie są również interesujące dla nowego zastosowania biomasy konopnej a mianowicie w energetyce. Odmiana może wydać 26,8 t z ha biomasy całej rośliny a w przypadku pozyskiwania ziarna ok 8-10 ton z ha suchej masy słomy. Białobrzeskie w ramach Programu Konopnego IWNIRZ-PIB zostały skomercjalizowane w wielu krajach m.in. USA, Kanada, Argentyna, RPA, Australia, Niemcy, Wielka Brytania.

 

 

 

 

 

 

Oferujemy pełne wsparcie przy realizacji działań dotyczących rekultywacji gruntów przy wykorzystaniu konopi włóknistych m.in.:

Publikacje naukowe i artykuły dotyczące projektu do pobrania:

Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych

Kontakt:

 

Witold Czeszak

Kierownik Programu Konopnego

Kierownik Działu Transferu Technologi i Kontrolingu

 

E: witold.czeszak@iwnirz.pl

 

T: +604973786

 

 

 

 

Uprawiaj Polskie konopie przemysłowe!